UPPS Shibusawa / アップス渋沢 Lucina Kitaurawa / ルキナ北浦和 crocodile3DAYS Yamatokoriyama / crocodile3DAYSイオンモ-ル大和郡山 Caldo Shakujiikoen / カルド石神井公園 crocodile3DAYS LaLa Kashiwanoha / crocodile3DAYS ららぽーと柏の葉 Caldo Sangen-jaya / カルド三軒茶屋 Lucina Kitakogane / ルキナ北小金

blog

New Open ! / アップス渋沢
New Open ! / ルキナ北浦和
New Open ! / crocodile 3DAYS イオンモール大和郡山
New Project ! / UPPS S店
New Idea ! / S Show Room

project

UPPS Shibusawa / アップス渋沢
Lucina Kitaurawa / ルキナ北浦和
crocodile3DAYS Yamatokoriyama / crocodile3DAYSイオンモ-ル大和郡山
Caldo Shakujiikoen / カルド石神井公園
crocodile3DAYS LaLa Kashiwanoha / crocodile3DAYS ららぽーと柏の葉